Kennispartner: Arbeid & melken

Arbeid & melken

Arbeid & melken is een blended leertraject, dat melkveehouders helpt planmatig werken te introduceren en borgen op hun bedrijf. Blended betekent dat verschillende vormen van kennisoverdracht gebruikt worden, voor het bereiken van het beste resultaat: een boek, digitale leer- en ondersteuningsmiddelen en live trainingsdagen.