Kamphorst Agrofondsen: de investeerders als experts

Door gezamenlijke investeringen en het bundelen van kennis en financiële mogelijkheden kun je meer bereiken dan wanneer je als agrariër alleen naar het buitenland gaat, zo is de visie van Sebastian Kamphorst. In 2010 richtte hij daarom Kamphorst Agrofondsen op. Een investeringsfonds waarbij participanten investeren in Roemeense landbouwgrond en bovendien hun eigen expertise kunnen inzetten.

Kamphorst+Agrofondsen%3A+de+investeerders+als+experts
Kamphorst Agrofondsen
© Milou Dekkers

Wie investeert in grond, spreekt voor een agrariër begrijpelijke taal. In Nederland is grond schaars, maar in Roemenië liggen kansen. Kansen die Kamphorst Agrofondsen wil grijpen. Toen naamgever en oprichter van het fonds Sebastian Kamphorst er voor het eerst kwam, zag hij al snel dat Roemenië mogelijkheden biedt voor investeerders.

Een korte situatieschets: Na de val van de communistische leider Ceausescu, is het land versnipperd: geen aaneengesloten percelen maar overal kleine braakliggende kavels. Wel kun je er als buitenlander grond kopen zonder samenwerking met een Roemeens staatsburger.

De Roemeense landbouwsector is in ontwikkeling, wat een waardestijging van landbouwgrond aannemelijk maakt. Het belangrijkst voor de waardestijging: de landbouwgronden weer in cultuur brengen. Voorwaarde daarvoor zijn grote aaneengesloten percelen en met dat doel begon Kamphorst Agrofondsen met de strategische aankoop van gronden.

Ik ben altijd boer geweest. De beurs of de bank dat is niks voor mij

Ton Wouters, investeerder en voormalig melkveehouder

Tot eind maart 2020

Eens per jaar worden nieuwe certificaten uitgegeven. Dit jaar kunnen nog tot eind maart certificaten worden verworven. In totaal zijn er inmiddels 740 certificaten in omloop met een waarde van twaalfduizend euro per certificaat. Gepland is jaarlijks een bedrag van twee miljoen euro voor uitbreiding te verwerven. Kamphorst: ‘We werken niet met vreemd vermogen, dat voorkomt dat andere instanties beslissingen kunnen nemen.’

Medewerkers ter plaatse houden zich bezig met de aankoop van grond, het inmeten en kadastraal verwerken. De aangekochte grond wordt vervolgens verpacht, via die inkomsten krijgen participanten hun jaarlijkse dividenduitkering.

Waardestijging landbouwgrond in West-Roemenië
Kamphorst Agrofondsen heeft in West-Roemenië rond Timisoara bijna 1.400 hectare in eigendom. Jaarlijks komt hier tussen de twee- en driehonderd hectare bij. Voor deze regio spreekt vooral het klimaat met voldoende neerslag en de goede grond. De waardevermeerdering van de grond rust op drie pijlers. Allereerst een aankoopbeleid dat erop is gericht kleine stukken land samen te voegen tot grote kavels. Wanneer aaneengesloten percelen zijn gevormd, streeft Kamphorst Agrofondsen naar de ontwikkeling van premium gronden. Belangrijk is de ‘circle of loss’ te doorbreken: met kortlopende (vijfjarige) pachtcontracten investeren boeren nauwelijks in de grond. Verarmde grond levert minder oogst en de eigenaar van de grond ontvangt minder pacht waardoor de waarde minder snel stijgt. Het fonds streeft daarom de komende tien jaar naar een meer diverse teelt van gewassen en wil investeren in grondverbetering. De kennis in huis van certificaathouders kan daarbij helpen. Derde pijler is de algemene waardestijging van landbouwgrond.

Elk jaar in- of uitstappen

Het fonds heeft geen einddatum. Certificaathouders hebben de mogelijkheid om elk jaar in- en uit te stappen, dit geeft flexibiliteit. Prettig volgens Piet Steijn, voormalig akkerbouwer uit Noord-Groningen. Hij investeerde al direct na de oprichting van het fonds en zit inmiddels ook in het bestuur: ‘Ik ben een beetje het geweten van de certificaathouders. De transparantie spreekt me aan. Kamphorst zelf is ook afhankelijk van het eindresultaat, heeft hetzelfde belang als wij. Net als de mensen in Roemenië, dat motiveert iedereen.’

Niet alleen risico’s, maar ook kennis delen. Dat is de kracht van het fonds met de investeerders als ‘experts’. Ook daarom vindt er iedere twee jaar een studiereis plaats om de grond ter plaatse te beoordelen.

Kamphorst: ‘Inmiddels hebben we een groep van zestig investeerders. Mensen die weten waar het om gaat, zij begrijpen landbouw. Het is belangrijk hen te raadplegen. Als je een plan hebt, krijg je eerlijke feedback. En zien we een goede mogelijkheid? Dan krijgen we die altijd wel gefinancierd bij deze groep. Kunnen we het niet financieren, dan is het duidelijk geen goed plan.’

• Meer info: www.agrofondsen.com

De ruimte voor overleg is voor investeerder en voormalig melkveehouder Ton Wouters doorslaggevend geweest: ‘Ik ben altijd boer geweest. De beurs of de bank dat is niks voor mij. Kamphorst Agrofondsen sprak aan. Door de relatief kleine groep kun je discussiëren en heb je inspraak bij vergaderingen. Je kent elkaar. En tijdens een studiereis nam ik schep en grondboor mee. Ik kan ook investeren in huizen, maar daar heb ik geen gevoel bij. Hierin heb ik alle vertrouwen.’

Voorzitter Gerben de Boer van Kamphorst Agrofondsen.
Voorzitter Gerben de Boer van Kamphorst Agrofondsen. © Gerben de Boer

Pensioenbelegging

Investeerder Eldert van der Spek, vanaf dit jaar naast Kamphorst mededirecteur, ziet de investering als pensioenbelegging. Hij komt zelf niet uit de agrarische sector maar heeft als bedrijfsadviseur een voornamelijk agrarische klantenkring. ‘Je moet als investeerder wel ergens een link hebben met landbouw, het spel snappen. Natuurlijk kan het soms schommelen, de aardappeloogst is ook niet ieder jaar hetzelfde.’

Kamphorst: ‘We streven naar een waardestijging van 8 procent per jaar en dat is de laatste tien jaar ruim gerealiseerd. Mensen die instapten hadden gemiddeld tussen de 9 en 16 procent waardestijging per jaar van hun certificaten.’ Jaarlijks worden de certificaten opnieuw gewaardeerd.

• Meer info: www.agrofondsen.com

‘Niet makkelijk’, geeft voorzitter van het bestuur en melkveehouder Gerben de Boer uit Tirns toe: ‘Wij werken hiervoor met een onafhankelijke adviseur die zich bezighoudt met grondaankoop in de regio. Op basis van zijn advies volgt een waardering.’

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Kamphorst Agrofondsen

Kamphorst Agrofondsen werd in 2011 opgericht om aan te tonen dat gezamenlijke investeringen in landbouw een grotere impact kunnen hebben door bundeling van...

Lees verder »

Meer van Kamphorst Agrofondsen

Meer artikelen van Kamphorst Agrofondsen »

Artikelen over Kamphorst Agrofondsen