Kennispartner: Kamphorst Agrofondsen

Kamphorst Agrofondsen

Kamphorst Agrofondsen werd in 2011 opgericht om aan te tonen dat gezamenlijke investeringen in landbouw een grotere impact kunnen hebben door bundeling van kennis en financiële mogelijkheden. Wij streven ernaar om onze investeerders goede rendementen te bieden met landbeheermethodes die recht doen aan de belangen van investeerders, het milieu, pachters en de leefgemeenschappen waarin wij opereren. Tot eind 2019 heeft het bedrijf ruim 2.400 ha grond in Roemenië in beheer. Eén keer in de twee jaren bieden wij een reis voor de investeerders aan om zelf de grond en de omgeving te zien en het land en de (on)mogelijkheden beter te leren kennen.