Veel+geld+voor+onderzoek+verdere+verduurzaming+glastuinbouw
Achtergrond
© Eigen Foto

Veel geld voor onderzoek verdere verduurzaming glastuinbouw

Vanwege de eerdere prestaties in de glastuinbouw, is de overheid bereid om veel geld te investeren in onderzoek dat de sector kan helpen om de verduurzaming voort te zetten.

Maar daar moeten de ondernemers dan ook wel zelf aan mee willen betalen, werd duidelijk op de Waterdag in het World Horti Center.

De oude Productschap Tuinbouw-pot waaruit de onderzoeksprogramma's Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof tot voor kort werden gefinancierd, is leeg.

Om de voortzetting van deze programma's en ander toekomstig onderzoek te garanderen, heeft Glastuinbouw Nederland in overleg met de aangesloten telers onder de noemer Kennis in je Kas (KijK) een nieuw onderzoeksfonds in het leven geroepen.


Areaalafhankelijke bijdrage

Dit nieuwe onderzoeksfonds van Glastuinbouw Nederland wordt gevuld op basis van een areaalafhankelijke bijdrage. Het bedrag is vastgesteld op 350 euro per hectare glas per jaar.

Er is ook een programmaraad gevormd waarin leden zitting hebben. 'Jullie staan dus zelf aan het roer', hield voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland de aanwezige telers voor. 'De programma's draaien voorlopig door volgens plan, maar hoe dat de komende jaren invulling krijgt, is aan jullie.'

Vooijs liet met enkele voorbeelden zien dat daarmee concrete vooruitgang wordt geboekt. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren.

Workshops

De voorzitter van Glastuinbouw Westland nodigde de aanwezigen uit om hun tijd goed te benutten en kennis te nemen van de verschillende projecten, die in workshopvorm werden aangeboden.

Maar niet voordat Robbert Ballings, senior handhaver Hoogheemraadschap van Delfland, de aanwezige telers heldere tips gaf over de emissieloze kas. Belangrijk aandachtspunt: let vooral op lekkageplekken en onbekende afvoerpijpjes rond het bedrijf. 'Lekkage is zelfs de meestvoorkomende bron van emissies.'

Goed onderhoud van watertechnische installaties is dus van groot belang. Evenals een bijbehorend logboek en calamiteitenplan. Ballings: 'Eén teler kan al een grote piek in de regionale vervuiling veroorzaken!'

Zeven initiatieven waterbeheer
Binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof lopen nu zeven initiatieven voor verantwoord waterbeheer: Coastar, Rainlevelr, Effluent water gebruiken als gietwater, Omgaan met natrium, Microbiële sturing van gietwater voor weerbaar gewas, Waterkwaliteit snel in beeld en Zorgplicht grondgebonden teelten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  90 %
 • Donderdag
  5° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
Meer weer