Er gebeuren mooie dingen op het platteland (deel 2)

Het Regiebureau POP ondersteunt de provincies en het ministerie van LNV bij de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Eén van de activiteiten is het laten zien van mooie voorbeelden van POP-projecten. Dit keer vertelt Mathé van Goch over zijn nieuwe sleufsilo’s, Jacqueline Greven over zorgboerderij de Lindehoeve en Gerard Otten over zijn innovatieve zaaidoek voor ui en peen.

Er+gebeuren+mooie+dingen+op+het+platteland+%28deel+2%29
Regiebureau POP

Ui en wortel zaaien op een doek

Voor een optimaal resultaat van ui en peen is een snelle en gelijkmatige opkomst van belang. In de praktijk valt dit echter tegen, vooral bij een droge periode na het zaaien. De zaden kiemen over een langere periode waardoor de opkomst onregelmatig is en dat heeft weer gevolgen voor de onkruidbestrijding, sortering en kwaliteit.

Het jonge bedrijf S+dB uit Weert heeft een methode ontwikkeld waarbij het fijne zaad met een lijmachtige coating op een afbreekbaar doek wordt aangebracht. Dit doek wordt daarna met een speciale machine in de grond gelegd. In het project ‘Uitrol duurzame teelt ui en peen’ wordt deze innovatieve zaaitechniek in de praktijk getest.

Het project is een samenwerking van Delphy, S+dB, De Vlaming Groep en akkerbouwer Joos Poppe uit Nagele en wordt onder meer gefinancierd met een bijdrage uit POP3. Bij Poppe en op nog twee andere locaties zullen het komende voorjaar de eerste testen met het zaaidoek worden gedaan.

De bedenkers ontwikkelden hun zaaimethode voor de graszaadmarkt, vertelt Gerard Otten van S+dB. ‘Het doek heeft een onkruiddrukkende werking, waardoor er minder onkruidbestrijding nodig is. Daarnaast zorgt het doek voor een uniforme groei en kun je de waterhuishouding en de voeding van de zaadjes beter regelen. In de coating waarin het zaadje ligt ingebed op het doek, kun je nutriënten stoppen die zorgen voor een goede start. Uiteindelijk heb je minder chemicaliën nodig en heb je meer garantie dat je een goede en uniforme opbrengst hebt.’

De nieuwe techniek kent nog veel uitdagingen en vraagtekens. Daar is het project ook voor bedoeld. De eerste proefveldjes worden komend voorjaar aangelegd en in het tweede en derde jaar wordt de oppervlakte verder uitgebreid. ‘Het is de bedoeling dat we het derde jaar een demonstratieakker hebben’, vertelt Otten. De techniek is zowel voor biologische als voor gangbare telers interessant.

Perssap en vuil water niet meer in de sloot

Eigenlijk zou hij de sleufsilo’s gefaseerd vernieuwen, maar dankzij POP3-subsidie uit de regeling Fysieke investering DAW-Gelderland kon hij de voeropslag en het erf meteen grondig aanpakken en voorzien van een innovatieve afvoer van perssappen en vuil erfwater.

Mathé van Goch heeft in het Gelderse Hedel een melkveebedrijf met 50 melkkoeien op 30 hectare, waarvan 5,5 hectare snijmaïs. Daarnaast is er een kinderopvang op de boerderij. Bij de zoektocht naar een nieuwe voeropslag ging zijn aandacht als eerste uit naar een arbeidsvriendelijk afdeksysteem waarbij geen autobanden of grond meer nodig zijn. De opvang van perssappen zou hij gelijk meenemen en later optimaliseren.

 Regiebureau POP

Zijn plannen voor de vernieuwing van de sleufsilo’s en de afvoer en opvang van perssappen en erfafspoeling kwamen in een stroomversnelling terecht, toen hij las over de mogelijkheden van de POP3-subsidie. ‘Het ging uiteindelijk om een subsidiebedrag van 25.000 tot 30.000 euro. Dat is serieus geld en zeker de moeite waard.’

Mathe van Goch
Mathe van Goch © Archief

Voor het systeem is een buizenstelsel onder de sleufsilo en het erf aangelegd. Als de sleufsilo vol met voer zit, stromen de perssappen naar een speciale opvangput. Als de silo leeg is, kan Van Goch een klep omzetten en stroomt het regenwater uit de silo rechtstreeks naar de sloot. Dat geldt ook voor het erf. Het regenwater komt in een goot terecht die naar de put of naar de sloot stroomt, al naar gelang hoe vuil het erf is. Ook dat kan hij instellen met kleppen in de leiding. Daarnaast wordt ook het regenwater dat van het kuilplastic komt, opgevangen en afgevoerd.

De sleufsilo’s hebben een vloeistofdichte asfaltvloer en groene wanden voor een betere inpassing in het landschap. ‘Wij krijgen iedere week bijna 200 burgers op het erf. Je hebt als multifunctioneel bedrijf een voorbeeldfunctie voor de sector. En goed voorbeeld doet goed volgen. We doen het voor een aantrekkelijk landschap en schone sloten.’

Zorgboerderij versterkt leefbaarheid regio

Aan de rand van het Groningse Vriescheloo wordt druk gewerkt aan de verbouw van een voormalige boerderij. Op de locatie wordt een zorgboerderij gerealiseerd voor de opvang van dementerende ouderen. Daarnaast komen er twee kamers voor respijtzorg, zodat mantelzorgers even ontlast kunnen worden.

Zorgboerderij De Lindehoeve is een initiatief van Jaqcueline Greven. Ze werkte dertig jaar als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis en haar wens was een eigen zorgboerderij te beginnen, samen met haar dochters. Ze start de zorgboerderij met haar dochter Jannemiek, dochter Annemarie zit nog op school. Het is de bedoeling dat er dagelijks tien tot twaalf dementerende ouderen naar de zorgboerderij komen voor dagbesteding. ‘We gaan zoveel mogelijk met de cliënten naar buiten’, vertelt Greven. ‘Er komt nog een dierenverblijf en een kas met een moestuin.’

 Regiebureau POP

Jacqueline Greven
Jacqueline Greven © Archief

De hele verbouwing vergt een investering van zo’n 275.000 euro. Greven ging op zoek naar subsidiemogelijkheden en werd verwezen naar het Europese LEADER-fonds. Dit fonds financiert 40 procent van de kosten. Een wezenlijke bijdrage om het project te kunnen realiseren, stelt Greven. ‘Zonder subsidie waren we ook gestart, maar was het wel moeilijker geworden. Aan de LEADER-subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. Het kostte tijd en energie om de aanvraag in te dienen en je krijgt drie jaar de tijd om het project te realiseren.’

De praktijk wijst uit dat er behoefte is aan dergelijke kleinschalige dagbesteding aan dementerende ouderen. Ouderen kunnen hierdoor langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Het project versterkt de leefbaarheid van het dorp en zorgt op termijn voor werkgelegenheid. ‘De leefbaarheid was een belangrijk argument om voor de subsidie in aanmerking te komen’, vertelt Greven. Op termijn zullen er ook kamers voor kortdurende opname worden gerealiseerd, bedoeld voor patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar nog wel verzorging nodig hebben.

Klik hier voor meer informatie over POP3

Regiebureau POP

Het Regiebureau POP ondersteunt de provincies en het ministerie van LNV bij de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Eén van de...

Lees verder »

Meer van Regiebureau POP

Lees ook

Meer artikelen van Regiebureau POP »

Artikelen over Regiebureau POP