'Vooruitfokken met de beste kalveren'

Berny Remerink uit het Overijsselse Slagharen wil weinig jongvee aanhouden, maar hij wil wel de mogelijkheden om via fokkerij vooruit te boeren maximaal benutten. Daarom doet de 35-jarige melkveehouder mee aan het programma Fokken op Maat van CRV. Samen met zijn ouders van 67 en 65 jaar bestiert hij een melkveebedrijf met 120 koeien op 60 hectare grond. De verwachte melkproductie is 8.824 kilo met 4,74 vet en 3,70 eiwit.

%27Vooruitfokken+met+de+beste+kalveren%27
CRV

Het gemaaide gras achter de stal droogt onder een fraai najaarszonnetje. 'Prima omstandigheden voor ruwvoerwinning', zegt Remerink. 'Maar eigenlijk zit ik niet op veel najaarsgras te wachten. Naast ons melkveebedrijf ondersteun ik collega's als adviseur/bemiddelaar bij fosfaatrechten en mestverwerkingsovereenkomsten. Vooral de laatste maanden van het jaar gaat daar veel tijd in zitten.'

In combinatie met zijn neventak heeft de melkveehouder zijn handen vol. Hij zoekt dan ook voortdurend naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te werken. 'Dat is een van de redenen waarom ik sinds vorig jaar meedoe aan Fokken op Maat van CRV. Net als alle melkveehouders hebben we te maken met de fosfaatwetgeving die gevolgen heeft voor de bedrijfsstrategie', vertelt hij.

'Onze inzet is om zoveel mogelijk melk per kilo fosfaat te produceren in combinatie met eigen aanfok van jongvee. Een alternatief om meer melk per fosfaatrecht te produceren is om geen jongvee aan te houden en vaarzen aan te kopen. Maar wij vinden dat daar te veel haken en ogen aan kleven', legt de melkveehouder uit. 'Vooral het risico op ziekte-insleep weerhoudt ons om die kant uit te gaan. Zo lang ik me kan heugen hebben we nooit vee aangekocht.'

Geen showkoeien in de stal, maar koeien waarmee we een goed saldo draaien

Berny Remerink, melkveehouder in Slagharen

Zelf blijven opfokken

Remerink wil zijn toekomstige melkkoeien dus zelf blijven opfokken, maar dan wel wat minder dan hij de afgelopen jaren gewend was. 'Dat kan ook prima, weet ik uit ervaring. Jarenlang hebben we hier gewerkt met een vervangingspercentage van 25-30 procent', zegt hij.

'In 2009 hebben we een nieuwe stal gebouwd. Om die met eigen aanfok te vullen, zijn we meer jongvee gaan aanhouden. Op 2 juli 2015 was de stal bijna gevuld en zaten we nog ruim in het jongvee. Nu mikken we weer op 25-30 procent vervanging. Met een kleinere jongveestapel kunnen we de 8,3 procent korting op de fosfaatrechten opvangen', stelt de veehouder.

Volgens Remerink helpt Fokken op Maat hem bij het selecteren van de beste vaarskalveren die op het bedrijf blijven.
'Door het uitvoeren van een merkertest krijgen we extra informatie over de fokwaarde van de vaarskalveren. De meeste fokwaardes die de merkertest oplevert, hebben een betrouwbaarheid van 65 procent', laat de melkveehouder weten. Dat is vergelijkbaar met de betrouwbaarheid van een derdekalfskoe.

Fokdoel

'We houden de beste kalveren aan. Ook kunnen we door de extra informatie bij de pinken betere paringen maken. Dat laatste vind ik een groot pluspunt', vervolgt hij. Fokken op Maat gaat uit van het fokdoel dat de melkveehouder zelf heeft bepaald. 'We hechten bijvoorbeeld aan fokken op hogere gehaltes vet en eiwit in de melk. Ook willen we koeien fokken die geschikt zijn voor de melkrobot.'

Na de geboorte van een Holstein-vaarskalf ontvangt de melkveehouder een envelop. Daarin stopt hij een honderdtal haren van het kalf. De envelop stuurt hij vervolgens terug voor een DNA-merkertest. 'En meestal is na veertien dagen de uitslag bekend.'

Tijdsbesparing

Remerink vindt vooruitgang boeken via fokkerij belangrijk, maar hij wil er het liefst niet te veel tijd aan kwijt zijn. Bij de koeien vaart hij blind op het StierAdviesProgramma (SAP) van CRV. Ook de selectie van de beste vaarskalveren naar aanleiding van de merkertests van Fokken op Maat kost hem weinig tijd.

De Slagharense melkveehouder pakt zijn telefoon erbij en laat zien hoe hij met het bijbehorende programma Herd Optimizer werkt. 'Op basis van het door ons geformuleerde fokdoel laat het programma zien welke kalveren daar het best en het minst bij passen. Ik kan snel selecteren.'

Uitvoering niet altijd makkelijk

Remerink maakt zijn keuzes op grond van de informatie die Herd Optimizer hem biedt, al vindt hij het uitvoeren van de gemaakte keuzes niet altijd even makkelijk. 'Soms zegt mijn vader: hoe kun je zo'n mooi vaarskalf nou weg doen. Maar een kalf met een mooi exterieur kan bijvoorbeeld een minder gunstige verwachtingswaarde hebben voor de gehaltes. We hoeven geen showkoeien in de stal, maar koeien waarmee we een goed saldo kunnen draaien.'

Resultaten van Fokken op Maat heeft Remerink nog niet, omdat hij sinds vorig jaar met het programma werkt. 'De oudste kalveren zijn nu een jaar.' Enthousiast is hij nog steeds. 'Zonder dat het me veel tijd kost, kan ik vooruitfokken.'

Bedrijfsstrategie

De melkveehouder vindt dat het bewandelen van een efficiënte route om zijn fokdoel te bereiken prima past bij zijn bedrijfsstrategie. 'We willen consolideren en optimaliseren, en eventueel geleidelijk groeien', laat de Slagharenaar weten.

'Plannen voor grote groeisprongen hebben we niet. Ik zit niet op meer werk te wachten. Mijn ouders komen op een leeftijd dat ze geleidelijk wat rustiger aan willen doen. Dit betekent dat mijn keuzes vooral zullen zijn gericht op een makkelijke en efficiënte bedrijfsvoering.'

Merkertest levert extra informatie over vaarskalveren
Bij deelname aan Fokken op Maat van CRV sturen melkveehouders van elk vaarskalf dat in aanmerking komt voor opfok tot melkkoe, een haarmonster of een oorbiopt in voor DNA-onderzoek. Op grond van deze genetische informatie zet CRV op een rij wat de genetische potentie van het kalf is voor diverse melkproductie-eigenschappen, de genomic fokwaarden. Merkeronderzoek levert ook info over gezondheid (denk aan vruchtbaarheid, celgetal en levensduur) en exterieur (frame, type, uier en beenwerk). Het onderzoek geeft daarnaast inzicht in de genetische aanleg van een kalf voor erfelijke kenmerken als roodfactor, hoornloosheid, A2-melk en kappa-caseïne. Tenslotte wordt met merkeronderzoek de afstamming van de vaarskalveren bevestigd. Als blijkt dat de afstamming volgens het DNA afwijkt van wat er staat geregistreerd of als de afstamming onbekend is, dan wordt dit, indien mogelijk, automatisch aangepast. De merkertesten geven betrouwbaardere informatie over wat een melkveehouder van een kalf mag verwachten. Dit verbetert de mogelijkheden om de kalveren die het minst passen bij het fokdoel van de melkveehouder uit te selecteren. Slim gebruik van deze informatie helpt zo om de efficiëntste route naar het eigen fokdoel te realiseren.


• Lees meer over Fokken op Maat

CRV

Bij CRV staat de veestapel centraal. Als innovatieve veeverbeteringsorganisatie helpen we veehouders bij het fokken van een gezonde en efficiënte...

Lees verder »

Meer van CRV

Lees ook

Meer artikelen van CRV »

Artikelen over CRV