Kennispartner: Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doet het met ruim driehonderd medewerkers vanuit het hoofdkantoor in Roermond. Het waterschap beheert de dijken in Limburg en zorgt ervoor dat deze aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoen. Ook treft het waterschap allerlei maatregelen om wateroverlast of juist droogte te voorkomen. En het onderneemt actie om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, want schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten.