Kennispartner: Carbon Farmers

Carbon Farmers

VOOR BOER, NATUUR EN MAATSCHAPPIJ

Carbon Farmers is een collectief van agrarische ondernemers die het voortouw nemen in het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector, door in te zetten op bodemverbetering en hier nieuwe verdienmodellen aan te koppelen. Kijk op carbonfarmers.nl voor meer informatie over de lopende projecten.