Carbon farming, is dat iets voor u?

Carbon farming, is dat iets voor u?

 

Voor boeren is een grote rol weggelegd in de strijd tegen klimaatverandering. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden en zo het CO2-gehalte in de lucht terug te dringen. Met carbon farming wordt koolstof vastgelegd in de bodem van akkers en grasland. Dat vraagt wel om een aanpassing van de teeltmethodes. Een lokale CO2-compensatie van bedrijven via de land- en tuinbouw kan dan een win-winsituatie opleveren. Voor wie is dit interessant? Wat komt er bij kijken? En wat levert het op?

Bayer biedt samen met Nieuwe Oogst een webinar over ‘carbon farming’ aan. Naast Bayer zelf zullen ook sprekers van LTO Nederland en Rabobank hun visie op dit nieuwe verdienmodel neerleggen.

Webinar terugkijken

 


De sprekers deze avond zijn:

Christy van Beek, sustainable lead bij Bayer, legt uit wat koolstofopslag is, hoe koolstof kan worden vastgelegd in de bodem en hoe het organischestofgehalte in de bodem kan worden verhoogd. Aan bod komen permanent grasland, vanggewassen, grondbewerking, agroforestry en veenweidegebieden.

Marc Wilmink, lead carbon bank bij Rabobank, vertelt onder meer over carbon credits, wat er komt kijken bij carbon banking, welke investeringen nodig zijn en hoe een verdienmodel eruit zou kunnen zien.

Jaap van Wenum, bestuurslid /akkerbouwer bij LTO Nederland, gaat in op wat carbon farming betekent in de boerenpraktijk. Wat is nodig om het aantrekkelijk te maken voor boeren en welke toekomst heeft carbon farming in het toekomstige boerenbedrijf? Ook vertelt hij over het pilotproject dat er vanuit LTO/ZLTO loopt.

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst is deze avond de gespreksleider.

Dit webinar is een initatief van: