Veehouder verduurzaamt bedrijf met zonnepanelen

Veehouder Ferry Voet uit Noord-Brabant liet het bedrijf PV-Projecten zonnepanelen plaatsen op de stallen van zijn varkens- en zoogkoeienhouderij. Het past in zijn streven om zijn veehouderijen duurzaam te maken. De ondernemer is ‘buitengewoon tevreden’ over de aanpak van PV-Projecten.

Veehouder+verduurzaamt+bedrijf+met+zonnepanelen
PV-Projecten
© VidiPhoto

Voet heeft een gesloten varkenshouderij met zo’n 450 zeugen en hij houdt 160 zoogkoeien op een andere locatie. Op beide bedrijven lagen oude asbestdaken op de schuren. De Brabander wilde daarvan af.

Op advies van het bedrijf dat de asbestdaken zou saneren, nam Voet contact op met PV-Projecten. De manier van werken sprak hem gelijk aan. ‘Eigenaar Thom Stelwagen is een jonge gast die goed werk levert. Ik stond ervan te kijken hoe goed alles geregeld is bij dat bedrijf. Thom is alles nagekomen wat we aan de keukentafel hebben afgesproken. Van collega’s hoor ik dat dit zeker niet altijd het geval is bij andere bedrijven die panelen installeren’, geeft hij aan.

PV-Projecten maakte een profiel van de bedrijven van Voet, met daarin onder andere het verwachte gebruik, en stelde op basis daarvan een installatie voor. Voet: ‘Thom heeft heel slim gekeken wat nodig was. Daar waren we het snel eens.’

Als de verzekeraar complimenten geeft over de installatie, geeft dat een goed gevoel

Ferry Voet, veehouder in Noord-Brabant

Een prijstechnisch adviseur van Voet zag het voorstel en de offerte en concludeerde dat het er goed uit zag.

Voet liet een bedrijf berekenen of zijn dakconstructies voldoende sterk zijn. Dat bleek het geval. Alleen op het zoogkoeienbedrijf was het nog even puzzelen. Uiteindelijk zijn de panelen zo geplaatst dat de constructie het goed aankan.

Begin augustus ging op beide locaties het asbestdak eraf en het nieuwe dak met de panelen erop. ‘Voordat je het weet ligt de installatie erop’, blikt Voet terug. ‘Het liep buitengewoon goed.’

Rekening houden met situatie

Voet is er heel tevreden mee dat er op allerlei manieren rekening is gehouden met de situatie, zoals met de neerslag uit de luchtwassers op het varkensbedrijf. ‘Dat gaat 24/7 door en kan invloed hebben op de prestaties van de panelen.’

Als andere voorbeelden noemt de ondernemer de plaats van de omvormers, niet te dicht bij elkaar. En de manier waarop de kabels zijn weggewerkt, zodat ze niet in de knel kunnen komen en nooit in vocht komen te liggen.

Voet liet op het varkensbedrijf gelijk een nieuwe meterkast plaatsen, zo dicht mogelijk bij de panelen en de omvormers, vanwege de veiligheid.


Om het risico van een stalbrand te verkleinen, zijn de omvormers op 10 meter afstand van de schuren geplaatst.
Om het risico van een stalbrand te verkleinen, zijn de omvormers op 10 meter afstand van de schuren geplaatst. © VidiPhoto

Toen de installatie gereed was, kwam een deskundige van Voets verzekeraar langs voor een inspectie. Die was heel positief. ‘Hij gaf complimenten over de manier waarop de installatie was aangelegd. Hij komt op veel andere bedrijven en ziet het weleens anders. Als zo iemand complimenten geeft, geeft dat een goed gevoel. Dan weet je dat de installatie goed is aangelegd.’

Achteraf gezien was augustus een goede timing om de panelen te leggen, blikt Voet terug. ‘Daarna gingen de energieprijzen door het dak. Bovendien was er in de eerste maanden daarna veel zon.’

Op de varkensstallen liggen zo’n 800 panelen. Daarvoor is een grootverbruikersaansluiting geïnstalleerd. Op het zoogkoeienbedrijf liggen ongeveer 130 panelen. Daar was een aansluiting op het elektriciteitsnet van 3x80 ampère voldoende. Dat betekent dat Voet voor die locatie in de categorie kleinverbruikers valt, waardoor hij kan salderen.

Focus op duurzaamheid

Het plaatsen van de zonnepanelen past helemaal in de visie van Voet om zijn bedrijf duurzaam te maken. Zijn zeugenhouderij voldoet aan de eisen voor Beter Leven en Varken van Morgen. Beide keurmerken betekenen dat er meer aandacht is voor het welzijn van de varkens. De dieren hebben bijvoorbeeld meer ruimte en meer afleidingsmaterialen. Bovendien worden biggen niet meer gecastreerd.

Ook op andere terreinen werkt Voet aan een duurzame varkenshouderij. Hij heeft een warmtepomp geïnstalleerd en streeft naar een kringloop.

Eerst probeert de veehouder 25 procent van het varkensvoer uit eigen grondstoffen te laten bestaan. Daarvoor teelt hij zelf mais. Hij teelt ook luzerne, dat hij gebruikt als strooisel voor de varkens en als voer voor de zoogkoeien. De koeien krijgen ook hooi te eten van natuurpercelen in de uiterwaarden langs de Maas.

Sterke rassen

De veehouder heeft Groninger Blaarkoppen en Lakenvelders. Die sterke rassen zijn geschikt voor het beweiden van natuurgebieden. ‘Onze koeien groeien op een zo natuurlijk mogelijke manier op.’

Voet verkoopt het vlees van de dieren in pakketten aan streekbewoners. ‘Dat loopt boven verwachting goed’, vertelt hij trots. ‘Er is veel vraag naar. Het is win-win: de klanten vinden het lekker en voor ons is het leuk.’

Bovendien doet Voet veel aan natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer. Ook draaien er op het zoogkoeienbedrijf al enkele jaren woon-werktrajecten en dagbesteding. ‘Wij doen eigenlijk alles al waar de overheid naartoe wil’, zegt de ondernemer.

Geen spijt

De Brabander is content dat hij voor zijn bedrijf gekozen heeft voor duurzaamheid. ‘Ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Het geeft minder problemen en meer plezier, onder andere omdat jouw product enorm wordt gewaardeerd. Bovendien is het goed voor de toekomst.’

Dat geldt ook voor de zonnepanelen. De veehouder is heel content met de investering daarin en met de manier waarop alles is geïnstalleerd op beide locaties. ‘Ik ben er 100 procent tevreden over’, zegt hij zelfs. ‘Dat is een fijn gevoel, want dat is zeker niet altijd zo, hoor ik van collega’s.’

Het kan ook misgaan

Voet hoorde bijvoorbeeld dat bij een collega alle panelen weer het dak af moesten omdat de installatie niet goed was aangelegd. Van een andere collega hoorde hij dat er verkeerde omvormers waren geïnstalleerd. Omvormers zijn een belangrijk en kostbaar onderdeel van een installatie. Ze zetten de gelijkstroom die de panelen opwekken om in bruikbare wisselstroom.

Van een derde collega hoorde Voet dat de installatie verkeerd was aangesloten op de meterkast.

De Brabantse ondernemer prijst zich gelukkig dat hij dit soort dingen niet heeft meegemaakt. ‘Bij ons ging het hartstikke goed. Ik ben buitengewoon tevreden over PV-Projecten’, besluit hij.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner PV Projecten

PV-Projecten

Bij PV-projecten zijn we expert op het gebied van zakelijke zonnepanelen voor bedrijven die écht stappen willen gaan zetten en een steentje willen...

Lees verder »

Meer van PV-Projecten

Lees ook

Meer artikelen van PV-Projecten »

Artikelen over PV-Projecten