Kennispartner: JoinData

JoinData

JoinData is een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie, maar alleen als de boer daar optimaal van kan profiteren. JoinData maakt de boer zélf de baas over zijn data en wie daar gebruik van mag maken en streeft ernaar de datapositie van de melkveehouder, akkerbouwer en varkenshouder in de keten te verbeteren. In het platform zijn veiligheid en privacy van data gewaarborgd (AVG). 


In ’Mijn JoinData’, het machtigingenplatform van JoinData, beheert de boer eenvoudig en overzichtelijk zijn machtigingen, waarbij de boer zelf bepaalt met wie en voor welk doel zijn data wordt gedeeld.