Kennispartner: Eternit

Eternit

Eternit produceert al meer dan een eeuw golfplaten van vezelcement voor de landbouwsector. Het bedrijf is dakspecialist voor uiteenlopende agrarische gebouwen - van stallen voor melkkoeien, vleesrunderen, varkens, pluimvee en paarden tot magazijnen voor opslag - en biedt een assortiment profielplaten aan voor alle mogelijke toepassingen. Met al zijn traditie is Eternit een betrouwbare partner voor de veehouder, zodat deze zijn toekomst succesvol en duurzaam vorm kan geven. Het bedrijf wil waarde creëren voor de eigenaar van een gebouw en tegelijk voor duurzaamheid zorgen en het dierenwelzijn beschermen.