Kennispartner: Windunie

Windunie

Windunie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van zonne- en windparken in lokaal eigendom. We doen dit altijd samen met agrarische grondbezitters, lokale ondernemers, burgercoöperaties en omwonenden van projecten. Dat wij weten wat er speelt, blijkt wel uit de ruim 260 leden die bij onze coöperatie aangesloten zijn.

 

Regie en profijt

Wij zorgen ervoor dat u de regie houdt en dat profijt van energieprojecten ook toekomt aan de lokale omgeving. We zijn bereid om een minderheidsbelang in de ontwikkelfase van projecten te nemen. Op die manier streven we naar maximaal lokaal eigendom, tot wel 90%.

 

Kansen Regionale Energie Strategieën

Windunie gaat bij de RES’en uit van een geïntegreerde duurzame energie aanpak. Dat wil zeggen een aanpak die oog heeft voor de participatie van de lokale gemeenschap, draagvlak, energielevering aan de omgeving, opslag van energie en gecombineerde wind- en zonprojecten.