Kennispartner: Sunvest

Sunvest

Sunvest de ontwikkelaar van Natuurlijke zonneparken

Sunvest wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde en de verbetering van de biodiversiteit. Dit doen wij door het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van Natuurlijke zonneparken. Dit zijn zonneparken die groene energie opwekken én een bijdrage leveren aan de lokale omgeving. Dat kan bijvoorbeeld via het bevorderen van biodiversiteit, door droogtebestrijding of het ondersteunen van de natuurinclusieve landbouw. 

Agrarische sector
Zonneparken komen veelal tot stand in het agrarisch gebied. Nederland is een vol land, met erg veel ambities. Wij streven ernaar, in overleg met de vaak agrarische omgeving, het zonnepark zo in te richten dat het op diverse vlakken meerwaarde oplevert:

Een zonnepark draagt bij aan de bedrijfsvoering van de (agrarische) grondeigenaar.

  • We stemmen de groene inrichting van het park af op de lokale natuur, zodat het de biodiversiteit bevordert
  • We zorgen door een ruim opgezette installatie en goed beheer, dat de bodem gezond en levendig is en blijft
  • We zorgen voor een goede waterhuishouding die helpt bij de droogtebestrijding: bij overvloedige regenval het water op het perceel vasthouden en in de grond laten zakken.
  • Een deel van de inkomsten van het park is voor de lokale omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een agrarisch buurtfonds.
  • We ontwikkelen onze zonneparken in overleg met de lokale omgeving. Aan de doelen die de omgeving heeft willen we een bijdrage leveren.

Dit noemen wij Natuurlijke zonneparken.

Ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk onze aanpak.
Op de website vindt u ook onze lopende projecten.