Kennispartner: Plant Health Cure

Plant Health Cure

De beste gewasbescherming komt vanuit de eigen plantweerbaarheid. Daarom is een gezonde bodembiologie essentieel voor gezonde gewassen.? PHC ontwikkelt nuttige bodemschimmels, bodembacteriën en plantaardige meststoffen die bodemleven stimuleren en planten weerbaar maken. Het doel is om het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en chemie zo ver mogelijk terug te dringen, zonder productieverlies.