Webinar: Wat betekent de Europese Green Deal voor gewasbescherming?

Webinar: Wat betekent de Europese Green Deal voor gewasbescherming?

Europa kiest resoluut voor een duurzamere voedselproductie. Deze strategie wordt verankerd in de Green Deal en zal gevolgen hebben voor het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Wat betekent dit in de boerenpraktijk?

Nieuwe Oogst houdt samen met Bayer en met medewerking van LTO en Stichting Natuur & Milieu op maandag 18 oktober om 20.00 uur een webinar over gewasbescherming en de Green Deal. Hoe gaat het middelenpakket zich ontwikkelen? Wat is het effect van de Green Deal op uw teelten? Deze en andere vragen worden beantwoord in dit webinar, dat u kunt volgen vanaf uw laptop of tablet. Uw vragen kunt u direct stellen.

Sprekers & programma:

 

  • • Jolanda Wijsmuller, Manager biologische gewasbescherming en kleine teelten Bayer vertelt over de opkomst maar ook beperkingen van biologische gewasbescherming en misverstanden over chemie.

  • • Jelmer Vierstra, Programmaleider circulaire economie bij Natuur & Milieu gaat in op de noodzaak van vergroening van het middelenpakket.

  • • Joris Baecke, Portefeuillehouder Gezonde Planten van LTO Nederland geeft uitleg over de doelstellingen van de Green Deal en de insteek van de landbouwlobby.

  • Het gesprek wordt geleid door hoofdredacteur Esther de Snoo van Nieuwe Oogst.

 

Dit webinar is een initiatief van: