Een zonnepark ontwikkelen met aandacht voor buren en omgeving

De stoppende melkveehouders Piet en Marja van Rooijen uit het Utrechtse Schalkwijk ontwikkelen samen met SolarEnergyWorks een zonnepark op een deel van hun weilanden. 'Wij zijn altijd trots op ons bedrijf geweest. We hopen straks ook trots te kunnen zijn op ons zonnepark.'

Een+zonnepark+ontwikkelen+met+aandacht+voor+buren+en+omgeving
SolarEnergyWorks
© Kennispartner

Nog een paar maanden. Dan stoppen Piet en Marja van Rooijen met hun melkveebedrijf. Het gaat hen niet in de koude kleren zitten: 'We hebben ons de afgelopen jaren erop voorbereid om te stoppen, maar nu binnenkort de koeien vertrekken, is dat toch wel een dingetje', zegt Piet. Het echtpaar heeft geen opvolgers. Het wilde wel graag blijven wonen op het bedrijf en zocht daarom een andere bestemming voor een deel van het weiland. Er wordt een stuk grond behouden voor agrarische doeleinden, waaronder het houden van jongvee.


Wilt u weten of het ook voor u lonend kan zijn om 'zon' te verbouwen en te oogsten, kijk dan op Solar-EW.nl

Een aantal jaren geleden presenteerde de gemeente Houten een kansenkaart voor zonneweides. Daarop was het gebied waarin het land van de familie ligt groen ingekleurd. Dat betekent dat daar maximale ontwikkelingsmogelijkheden waren voor zonne-energie. Gelijk na de presentatie van de kansenkaart werden ze benaderd door verschillende ontwikkelaars van zonneweides.

Het echtpaar voelde wel voor zonneweides. Het wilde een langdurige overeenkomst zonder zorgen of werk. Met dat uitgangspunt gingen ze in gesprek met ontwikkelaars, eerst samen, maar al snel met een adviseur erbij.

We willen dat het plan gedragen wordt door de omgeving; SolarEnergyWorks zet daar heel hoog op in

Piet en Marja van Rooijen, melkveehouders in Schalkwijk

Gedragen door de omgeving

Voor hen stond niet de maximale financiële opbrengst bovenaan. Ze hechten ook veel waarde aan goede verhoudingen met de buren en aan een goede inpassing in de omgeving. Belangrijk was ook dat er rekening wordt gehouden met weidevogels en het bevorderen van de biodiversiteit op het zonnepark.Ze kozen uiteindelijk voor SolarEnergyWorks omdat ze daar het meeste vertrouwen in hadden. 'Dat bedrijf besteedt veel aandacht aan de omgeving en het had al goede contacten met de provincie', vertelt Piet. 'Die goede contacten waren onder andere belangrijk omdat de Hollandse Waterlinie in de buurt ligt. Bovendien zijn we goed te spreken over de communicatie van SolarEnergyWorks.'

Maar al snel na het eerste gesprek met SolarEnergyWorks veranderde de situatie. In de kansenkaart ging de kleur van groen naar oranje, vanwege de Hollandse Waterlinie. 'Dat maakte het lastiger', zegt Van Rooijen. 'Daardoor kost alles meer tijd en zijn er extra procedures nodig.' De veehouder is blij dat alle planologische zaken in handen zijn van SolarEnergyWorks. 'Wij hebben hen een optierecht gegeven, zodat zij het park kunnen ontwikkelen.'


Piet en Marja van Rooijen beëindigen hun melkveehouderij.
Piet en Marja van Rooijen beëindigen hun melkveehouderij. © Kennispartner

SolarEnergyWorks ging onder andere in overleg met de Coöperatie Duurzaam Eiland, een bewonerscoöperatie op het Eiland van Schalkwijk, waarop het bedrijf van de familie Van Rooijen ligt. Beide partijen maken een plan voor participatie van de coöperatie in het project. 'We vinden dat fijn', zegt Van Rooijen. 'We willen dat het plan gedragen wordt door de omgeving. SolarEnergyWorks zet daar hoog op in.'


Na 25 jaar weer in oude staat

In het plan dat is gemaakt, blijft het park zichtbaar in het landschap, maar wel op een manier waarop het goed past. De landschappelijke contouren zoals sloten blijven gehandhaafd, zodat over 25 jaar het weiland weer in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.

Er komt veel ruimte voor natuurlijke elementen en voor meer biodiversiteit, zoals met inheemse struiken, kruidenranden en natte oevers. 'Daar zijn we heel blij mee', zegt de Schalkwijker. Er is een gerenommeerd bureau voor landschapsarchitectuur bij betrokken die onderzoek doet naar de historie van het gebied, maar ook welke dieren en insecten al leven op de weilanden, vaak in samenwerking met natuurorganisaties. Voor de landschappelijke inpassing wordt tevens goed nagedacht over hoe bedreigde en zeldzame insecten kunnen worden aangetrokken.


Piet en Marja van Rooijen stellen een deel van hun land beschikbaar voor een zonnepark.
Piet en Marja van Rooijen stellen een deel van hun land beschikbaar voor een zonnepark. © Kennispartner

In de directe omgeving van het park woont slechts één familie. 'Met die buren hebben we een goede relatie', zegt Van Rooijen. 'Vanaf het begin hebben we onze plannen aan hen voorgelegd.' Het echtpaar Van Rooijen woont tegen het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de overkant daarvan ligt Houten. Houtenaren aan de overkant van het kanaal hebben ook zicht op het zonneveld.


Fiscaal goed regelen

Van Rooijen benadrukt dat het belangrijk is om bij een zonnepark op agrarische grond voldoende tijd te nemen voor de fiscale consequenties: 'Het is een vrij nieuw fenomeen. Nog niet alle accountantskantoren en andere adviseurs zijn daarin voldoende thuis.' De coach die zij van de provincie Utrecht kregen toegewezen, bracht hen in contact met een fiscalist die hen ook begeleidt met de bedrijfsbeëindiging.

De zonneweide is voor Piet en Marja de oudedagsvoorziening. Ze zijn zestigplus en ook de opvolging moet goed geregeld zijn. 'Je gaat een contract aan voor 25 jaar en wij willen dat het ook voor de kinderen goed geregeld is.'

Piet en Marja kijken uit naar het moment dat het park er ligt: 'We hopen dat we door het zonnepark hier kunnen blijven wonen. Wij zijn altijd trots geweest op ons bedrijf. We hopen straks ook trots te kunnen zijn op ons zonnepark.'


'Zonne-energie vernielt niets'

Hay Geurts uit America (L.) wil met buren een zonnepark op hun land ontwikkelen, samen met SolarEnergyWorks. Zonne-energie spreekt hem aan omdat het niets vernielt: 'Huizen scheuren als je gas oppompt en in Duitsland moeten zelfs hele dorpen weg voor de winning van bruinkool.' Het gebied waar hij woont was vroeger een natuurgebied, maar met de turfwinning is het in cultuur gebracht. 'Toen is het landschap vernield voor energiewinning, met zonnepanelen verniel ik niets.' Nadat de gemeente de straat waar Geurts woont had aangewezen als zoekgebied, kreeg hij veel ontwikkelaars over de vloer. Samen met zijn buren koos hij voor SolarEnergyWorks. 'We hebben een heel goed gevoel bij dat bedrijf. Ze weten waar ze over spreken. Dat kun je niet van alle ontwikkelaars zeggen.'

Marco Blok van SolarEnergyWorks
Marco Blok van SolarEnergyWorks © Kennispartner


Redenen om voor zonne-energie te kiezen

Marco Blok is bij SolarEnergyWorks eindverantwoordelijk voor de realisatie van projecten zoals die in Schalkwijk. 'We zien bij meer boeren, net als bij de familie Van Rooijen, dat het ontbreken van opvolging de reden is om voor zonne-energie te kiezen. Dat is vaak zo als men op dezelfde locatie wil blijven wonen. Verder zien we dat boeren kiezen voor zonne-energie omdat zij elders willen uitbreiden, de opbrengst een stabiele inkomstenstroom aan de bedrijfsvoering toevoegt en/of omdat het een manier is om minder goed renderende gronden beter te benutten. Steeds vaker horen wij ook dat boeren het bijdragen aan duurzaamheid aanvoeren in hun keuze.' Bij een goed doordachte landschappelijke inpassing, waaronder het aanbrengen van natte oevers en het inzaaien van een aantrekkelijke bloemen- en kruidenmix, wordt de biodiversiteit op en langs het zonnepark aanzienlijk bevorderd. Zo zorg je er als grondeigenaar voor dat je maximaal bijdraagt aan de energietransitie die hard nodig is voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

• Wilt u weten of het ook voor u lonend kan zijn om 'zon' te verbouwen en te oogsten, kijk dan op Solar-EW.nl

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner SolarEnergyWorks

SolarEnergyWorks

Wij van SolarEnergyWorks geloven in zonne-energie. De zon biedt immers een onuitputtelijke, veilige, duurzame en betrouwbare energiebron. Zonne-energie kan...

Lees verder »

Meer van SolarEnergyWorks

Lees ook

Meer artikelen van SolarEnergyWorks »

Artikelen over SolarEnergyWorks