Schouten juicht aanvalsplan grutto toe

Landbouwminister Carola Schouten juicht het aanvalsplan grutto toe dat onlangs door oud-minister Pieter Winsemius werd gepresenteerd.

Schouten+juicht+aanvalsplan+grutto+toe
© Eric Daams

Schouten ziet mogelijkheden om het plan te ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, opbouw van kennis over effectiviteit van de maatregelen, pilots en experimenten en de aanpassing van belemmerende wet- en regelgeving. Dat stelt ze in de Kamerbrief over het aanvalsplan grutto en de initiatiefnota Weidse blik op weidevogels.

Bovendien wil de minister samen met de initiatiefnemers van het weidevogelplan kijken naar een robuust verdienmodel voor de boer door bijvoorbeeld langjarige beheercontracten, korting op de pachtprijs, lagere waterschapslasten en hoger melkgeld. Deze voorstellen uit het aanvalsplan wil ze samen met alle betrokken partijen, ook uit de markt, verder verdiepen en uitwerken.


Gebiedsgerichte uitwerking

De provincies zijn echter als eerste aanzet voor de gebiedsgerichte uitwerking van het aanvalsplan grutto, schrijft Schouten. In 2018 hebben de provincies gezamenlijk een plan van aanpak voor weide- en akkervogels vastgesteld. Dat is in verschillende provincies uitgewerkt in een actieplan voor weidevogels.


Schouten omarmt het initiatief van provincie Fryslân voor een gruttoberaad dat het aanvalsplan verbindt met de ontwikkeling van de veenweideplannen aan andere relevante programma's en beleidsontwikkelingen.


Uitwerking

Binnen het gruttoberaad werken naast de betrokken weidevogelprovincies, ook LTO, BoerenNatuur, natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties, waterschappen en zuivelketen samen aan het de uitwerking van het aanvalsplan.

De minister vindt dat het aanvalsplan grutto, maar ook de initiatiefnota Weidse blik op de weidevogels van CDA-Kamerlid Maurits Von Martels, op een goed moment komen om een extra impuls te geven aan het weidevogelbeleid.


Goede verbindingen

Niet alleen vanwege de weidevogelcijfers, maar ook omdat er goede verbindingen te maken zijn met actuele programma's, zoals bijvoorbeeld de regionale veenweideplannen en de klimaatplannen. Die zijn ook van belang voor het behoud van weidevogels.

Met de Kamerbrief geeft Schouten gehoor aan de motie van het CDA. Tweede Kamerlid Von Martels verzocht de minister eind vorige maand om met een reactie op het gruttoaanvalsplan te komen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer