Gezond melkvee dankzij RantsoenCheck

Eurofins Agro wil de aandacht vestigen op de RantsoenCheck, die de chemische samenstelling en het mineralengehalte van mengvoer voor melkvee kan controleren. Dit is een handig hulpmiddel, omdat efficiënt produceren met gezonde dieren voor melkveehouders steeds belangrijker is.

Gezond+melkvee+dankzij+RantsoenCheck
Eurofins

Zo'n vier jaar geleden bracht agrarisch laboratorium Eurofins Agro in Wageningen de RantsoenCheck op de markt. Reden was dat het rantsoen dat melkvee eet vaak niet overeenkomt met het berekende mengsel, samengesteld uit ruwvoer, mineralen en krachtvoer.
Dit kan gebeuren doordat de verschillende bestanddelen niet goed zijn gemengd, bijvoorbeeld wanneer het laden gebeurt met een grote shovel.

Daarnaast kan de voederwaarde afnemen door veroudering van de kuilsnijmais of broei in een graskuil aan het eind van het seizoen. Berekeningen houden daar in het algemeen geen rekening mee.

Fosfaatwetgeving

Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro, stelt dat een juist rantsoen steeds belangrijker wordt. 'Melkveehouders hebben onder andere vanwege regelgeving meer aandacht voor efficiënte productie, dat wil zeggen meer melkproductie met minder koeien. Ook de strenge fosfaatwetgeving dwingt tot een efficiënter gebruik van het vee', zegt hij.

'De beschikbare informatie vertelt ons over wat er gebeurt op bedrijfsniveau, maar we moeten hiermee niet de dagelijkse gang van zaken uit het oog verliezen. Grote kringlopen vertellen ons niets over acute tekorten', stelt Wolf.

De productmanager veehouderij geeft aan dat je bij een gemengd rantsoen in feite vijf stappen hebt waarin de samenstelling van het rantsoen kan verschillen. Allereerst de berekende rantsoensamenstelling, vaak in overleg met een adviseur gemaakt, vervolgens het mengsel dat in de mengwagen gaat, als derde wat voor het voerhek terechtkomt, ten vierde wat de koe opneemt en als laatste de vertering van het voer.

'Met de RantsoenCheck willen we de eerste vier zo goed mogelijk met elkaar overeen laten komen. Zo kunnen we meten of een monster van een vers voorgedraaid mengsel en een van het laatste restje daarvan grote verschillen opleveren. Als dat zo is, dan eten koeien selectief en kan de boer maatregelen nemen.'

Goede resultaten

De RantsoenCheck heeft volgens Wolf bewezen goede resultaten opgeleverd. Een van de succesverhalen komt van de familie Schrijver uit Terwolde. Via de RantsoenCheck constateerde de familie een tekort aan calcium in het melkveerantsoen. Snel schakelen met de voeradviseur leverde direct zichtbaar betere resultaten op.

Tekorten komen niet alleen voor bij melkgevende koeien. Ook bij jongvee kan het leiden tot onvoldoende groei en onregelmatigheden in het haarkleed, bij droge koeien tot een verminderde gezondheid, die later de melkgift kan verstoren. Met de RantsoenCheck is dit te voorkomen.

Eurofins Agro biedt de RantsoenCheck niet alleen in Nederland aan. Het bedrijf werkt onder andere intensief samen met een laboratorium in Hongarije.

Veehouders uit heel Europa kunnen monsters van 1 kilo nemen bij het voerhek of op verschillende plaatsen in de stal, en in een zakje opsturen naar het laboratorium. Binnen vijf werkdagen krijgen zij de analyseresultaten toegestuurd, zodat ze zo nodig maatregelen kunnen nemen.

Wolf: 'Het is als het ware een preventieve gezondheidscheck. Met de analyseresultaten kunnen veehouders samen met adviseurs de samenstelling van het voer optimaliseren en daarmee voor een gezondere en productievere veestapel zorgen.'

• Klik hier voor meer informatie

Eurofins

Eurofins Agro is informatieleverancier en kennispartner voor onder andere de akker- en tuinbouw, melkveehouderij en glastuinbouwsector. We helpen u belangrijke...

Lees verder »

Meer van Eurofins

Meer artikelen van Eurofins »

Artikelen over Eurofins