ForFarmers+doet+wat+ze+doet+%E2%80%98For+the+Future+of+Farming%E2%80%99
Kennispartners ForFarmers

ForFarmers doet wat ze doet ‘For the Future of Farming’

‘For the Future of Farming’. De recent gepresenteerde missie van ForFarmers klinkt als een soort strijdkreet. ‘En zo is het ook bedoeld’, zegt Stijn Steendijk, directeur Strategie & Organisatie bij ForFarmers.

ForFarmers heeft niet alleen veel ambitie, maar wil ook een goede partner van andere partijen in de voedselketen zijn. ‘We geloven en staan voor de toekomst van de sector. Daar zetten we ons voor in. Dat mogen klanten van ons verwachten.’

In iedere workshop kwamen drie zaken steeds naar voren. Allereerst dat het bij ForFarmers draait om de mensen. ‘Dat klinkt als een cliché, maar is het niet. Agrarische ondernemers benadrukten het belang van de band die ze hebben met de adviseur van ForFarmers. We leggen vaak de nadruk op onze fysieke producten. Maar het zijn de mensen die het verschil maken.’

Perspectief

Ook het perspectief dat ForFarmers boeren biedt, kwam steeds terug. ‘Denk hierbij aan onze inzet boeren te helpen een aantoonbaar beter rendement te halen en een goede balans tussen duurzaam produceren en kostenefficiënt werken te vinden. En we helpen te voldoen aan maatschappelijke wensen omtrent onder meer duurzaam werken, dierenwelzijn en voedselveiligheid.’

Een belangrijke pijler onder For the Future of Farming is de samenwerking tussen ForFarmers en de ondernemers. ‘Het gaat echt om een vertrouwensband tussen hen en onze adviseurs, een intensieve samenwerking in goede en slechte tijden, om met elkaar te komen tot een optimaal resultaat op het boerenerf, afgestemd op de bedrijfsdoelstelling van de boer. Het zijn in die zin echt onze medewerkers en dealers die het verschil maken’, zegt Steendijk.

In de praktijk

Wat betekent dit nou in de praktijk? ‘We ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een beter rendement, een gezondere veestapel en een grotere efficiency’, stelt Jan Baan, directeur Varkens Nederland bij ForFarmers. ‘Daarbij geloven we in het bieden van een totaaloplossing: we zijn geen specialist op slechts één onderdeel.’

Deze totaaloplossing bestaat uit drie delen: naast het leveren van goed voer zijn dat data en mensen. Baan: ‘Daarom zeg ik: we leveren geen voer maar een oplossing. Voer maken kan iedereen. Maar met dat voer een goed bedrijfsresultaat behalen, lukt alleen als je het voer koppelt aan wat er in de stal gebeurt. Daarvoor heb je kennis nodig en die bieden wij.’

Uit onderzoek blijkt dat de klantloyaliteit bij ForFarmers bijzonder hoog is. Volgens Baan een duidelijk signaal dat de aanpak van ForFarmers aanspreekt. ‘Boeren ervaren dat we ons inspannen om hen te helpen bij een goede toekomst voor hun bedrijven.’ Een voorbeeld daarvan is het maken van klantgebonden voeders. ‘Die produceren we aan de hand van waarnemingen van de boer samen met onze adviseur in de stal.’

Om waar te maken wat ze beloven, zijn kundige adviseurs essentieel. Daarom investeert ForFarmers fors in kennis. Baan: ‘Om boeren de kennis te kunnen bieden die ze nodig hebben, werken we steeds meer met adviseurs die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied.’

Melk€fficiënt en Agroscoop

Nog een belangrijk middel om te werken aan meer rendement voor de boer zijn de hulpmiddelen die ForFarmers ontwikkelt en gebruikt om gegevens uit de stal te monitoren, analyseren en vooral te interpreteren. Een voorbeeld is Melk€fficiënt, een programma waarmee bij melkveehouders het effect van allerlei scenario’s te berekenen is.

In de varkenssector werkt ForFarmers onder meer met Agroscoop. ‘Naast het beoordelen van kengetallen van individuele varkenshouders kunnen we daarmee ook groepen bedrijven vergelijken. Zo kunnen we het rendement van bepaalde voersoorten bepalen.’

Duurzaam

ForFarmers is volop betrokken bij initiatieven om de agrarische productie te verduurzamen. ‘We doen bijvoorbeeld actief mee aan de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja. Ook helpen we onze boeren bij het sluiten van kringlopen’, meldt Steendijk.

Baan: ‘We ondersteunen de teelt van grondstoffen in de regio; onder meer door het maken van mengvoeders die veehouders kunnen combineren met zelf geteelde of aangekochte producten. We zijn toonaangevend bij innovaties op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld wat fermentatie van voedermiddelen in de varkenshouderij betreft. In de pluimveehouderij experimenteren we met het voeren van insecten als eiwitbron voor leghennen, omdat de beschikbaarheid van eiwitrijke grondstoffen op de wereldmarkt de komende jaren onder druk komt te staan.’

Ketenpartners

Steendijk benadrukt dat ‘For the Future of Farming’ inhoudt dat ForFarmers niet alleen veel ambitie heeft, maar ook een goede partner van andere partijen in de voedselketen wil zijn.

‘Ons streven is dat iedere ketenpartner doet waar hij het best in is. Ook met onze leveranciers willen we een goede samenwerking. We kiezen niet altijd voor de goedkoopste leverancier maar voor de leverancier die de meeste waarde toevoegt voor onze boeren. Ons basisuitgangspunt blijft dat we geloven in en staan voor de sector. En daarbij werken we intensief samen met onze boeren ‘for the future of farming.’

Inzet voor continuïteit van boerenbedrijf

Met de missie ‘For the Future of Farming’, maakt ForFarmers duidelijk dat ze betrokken is bij de agrarische sector. De missie laat zien dat het bedrijf vertrouwen heeft in de toekomst en dat de medewerkers zich vóór alles inzetten voor de continuïteit van het boerenbedrijf.

Op haar site meldt ForFarmers: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we kunnen bijdragen aan een financieel gezonde sector. Een sector die kansen biedt voor de lange termijn en die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Want ForFarmers heeft – als marktleider in de voerindustrie – niet alleen de kans, maar ook de plicht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een efficiëntere, duurzamere productie van vlees, eieren en zuivel.

Doordat wij nauw met onze klanten samenwerken, bieden we hen concreet resultaat met een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie.’

ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij....

Lees verder »


Meer artikelen van ForFarmers »